1. HÀNG ĐẦU
 2. THỂ LOẠI:MÙA & SỰ KIỆN
 3. haru / natsu / aki / fuyu … Biểu thức các mùa trong tiếng Nhật

season

haru / natsu / aki / fuyu … Biểu thức các mùa trong tiếng Nhật

9/7/2021

 • Facebook
 • Twitter
 • reddit
 • Copy link
  Copied

Nhật Bản nổi tiếng là đất nước có bốn mùa rõ rệt. Trên thực tế, bạn có biết rằng còn có những cách diễn đạt khác trong tiếng Nhật cho các mùa ngoài “春” (haru), “夏” (natsu), “秋” (aki) và “冬” (fuyu) không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách diễn đạt trong tiếng Nhật liên quan đến các mùa trong năm.

1. 春 (haru)

Từ “春” (haru) có nghĩa là “mùa xuân”. Mùa xuân ở Nhật Bản là giữa tháng Ba và tháng Năm. Vào mùa xuân, nhiệt độ bắt đầu tăng dần so với những tháng mùa đông lạnh giá nên dễ chịu hơn. Vào mùa xuân ở Nhật Bản, hoa anh đào nở rộ và có thể nhìn thấy cảnh đẹp.

Thí d

も う す ぐ 春 で す ね。

Mōsugu haru desu ne.

Sắp đến mùa xuân rồi.

2. (natsu)

Từ “夏” (natsu) có nghĩa là “mùa hè”. Mùa hè ở Nhật Bản là từ tháng 6 đến tháng 8, khi nhiệt độ tăng trên 30 độ C, và đôi khi trên 35 độ C. Mùa hè ở Nhật Bản nóng và ẩm nên những ngày oi bức vẫn tiếp diễn.

Thí d

今年 は 暑 い 夏 に な り そ う で す ね。

Kotoshi wa atsui natsu ni nari-sō desu ne.

Năm nay sẽ là một mùa hè nóng nực.

3. 秋 (aki)

Từ “秋” (aki) có nghĩa là “mùa thu”. Mùa thu ở Nhật Bản là giữa tháng chín và tháng mười một. Nhiệt độ giảm dần từ mùa hè, và mùa trở lại dễ chịu. Vào mùa thu, bạn có thể nhìn thấy cảnh đẹp của lá mùa thu.

Thí d

秋 に な っ た ら 紅葉 狩 り に 行 き ま し ょ う。

Aki ni nattara momijigari ni ikimashou.

Vào mùa thu chúng ta cùng nhau đi ngắm lá vàng nhé.

4. 冬 (fuyu)

Từ “冬” (fuyu) có nghĩa là “mùa đông”. Mùa đông ở Nhật Bản là từ tháng 12 đến tháng 2. Nhiệt độ xuống thấp và đang là mùa lạnh. Ở một số khu vực, tuyết chất đống cao hơn chiều cao của con người.

Thí d

日本 の 冬 は 寒 い で す ね。

Nihon no fuyu wa samui desu ne.

Mùa đông ở Nhật Bản thật lạnh.

Ở Nhật Bản, có một thuật ngữ chỉ các mùa được gọi là “二十 四 節 気” (nijūshisekki). “二十 四 節 気” (nijūshisekki) chia năm thành xuân, hạ, thu, đông và mỗi mùa lại được chia thành sáu. Mỗi mùa trong số 24 mùa đều có tên riêng và đôi khi được liệt kê trên lịch Nhật Bản. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu một số “二十 四 節 気” (nijūshisekki) nổi tiếng.

5. 立春 (risshun)

“立春” (risshun) là một trong “二十 四 節 気” (nijūshisekki), có nghĩa là bắt đầu mùa xuân vào khoảng ngày 3 tháng 2. Mặc dù “立春” (risshun) đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân, tháng Hai vẫn còn lạnh ở Nhật Bản. Vì lý do này, cụm từ “暦 の 上 で は” (koyomi no ue dewa), có nghĩa là “theo lịch,” thường được dùng để giải thích rằng “立春” (risshun) là đầu mùa xuân.

Thí d

立春 に な る と 、 暦 の 上 で は 春 で す。

Risshun ni naru to, koyomi no ue dewa haru desu.

Khi Risshun (ngày đầu tiên của mùa xuân) đến, đó là mùa xuân theo lịch.

6. 立夏 (rikka)

“立夏” (rikka) là một trong “二十 四 節 気” (nijūshisekki), có nghĩa là bắt đầu mùa hè vào khoảng ngày 5 tháng 5.

Thí d

立夏 を 過 ぎ た ら 、 夏 が 来 る 準備 を し ま し ょ う。

Rikka wo sugitara, natsu ga kuru junbi wo shimashou.

Sau rikka (ngày đầu tiên của mùa hè), hãy sẵn sàng cho mùa hè.

7. 立秋 (risshū)

“立秋” (risshū) là một trong “二十 四 節 気” (nijūshisekki), có nghĩa là đầu mùa thu vào khoảng ngày 7 tháng 8.

Thí d

立秋 を 過 ぎ た ら 、 残 暑 見 舞 い を 書 き ま す。

Risshū wo sugitara, zansho mimai wo kakimasu.

Sau risshū (ngày đầu tiên của mùa thu), tôi sẽ viết một tấm bưu thiếp cho cuối mùa hè.

8. 立冬 (rittō)

“立冬” (rittō) là một trong “二十 四 節 気” (nijūshisekki), có nghĩa là bắt đầu mùa đông vào khoảng ngày 7 tháng 11.

Thí d

立冬 に な る と 、 冬 の 気 配 が 近 づ い て き ま す。

Rittō ni naru to, fuyu no kehai ga chikazuite kimasu.

Với rittō (ngày đầu tiên của mùa đông), những dấu hiệu của mùa đông đang đến gần.

[日本のことが気になる?一緒に日本語を学びませんか?]

9. 春分 (shunbun)

“春分” (shunbun) là một trong “二十 四 節 気” (nijūshisekki), có nghĩa là vào khoảng ngày 21 tháng 3, ban ngày và ban đêm giống nhau. Sau ngày này, ban ngày dài hơn ban đêm. Ở Nhật Bản, có một ngày lễ quốc gia được gọi là “春分 の 日” (shunbun no hi).

Thí d

明日 は 春分 の 日 で 、 お 休 み で す。

Ashita wa shunbun no hi de, o yasumi desu.

Bạn được nghỉ vào ngày mai. Bởi vì đó là ngày Vernal Equinox.

10. 夏至 (geshi)

“夏至” (geshi) là một trong “二十 四 節 気” (nijūshisekki) khi giờ ban ngày dài nhất vào ngày 21 tháng 6. Sau ngày này, giờ ban ngày dần trở nên ngắn hơn.

Thí d

夏至 を 過 ぎ れ ば 、 少 し ず つ 夜 が 長 く な っ て い き ま す。

Geshi wo sugireba, sukoshizutsu yoru ga nagaku natte ikimasu.

Sau hạ chí, đêm dài ra từng chút một.

1. 秋分 (shūbun)

“秋分” (shūbun) là một trong “二十 四 節 気” (nijūshisekki) khi ban ngày và ban đêm trở lại giống nhau vào khoảng ngày 23 tháng 9. Sau ngày này, ban đêm dần trở nên dài hơn ban ngày. Ở Nhật Bản, có một ngày lễ quốc gia được gọi là “秋分 の 日” (shūbun no hi).

Thí d

秋分 の 日 に は 、 お 墓 参 り に 行 き ま す。

Shūbun no hi ni wa, o haka-mairi ni ikimasu.

Tôi đi thăm mộ vào ngày Thu Xuân.

12. 冬至 (tōji)

“冬至” (tōji) là một trong những “二十 四 節 気” (nijūshisekki) khi ban đêm dài nhất. Sau ngày này, thời gian ban ngày dần trở nên dài hơn.

Thí d

冬至 に は 、 ゆ ず 湯 に 入 る 風 習 が あ り ま す。

Tōji ni wa, yuzu yu ni hairu fūshū ga arimasu.

Ở Nhật Bản, có phong tục tắm yuzu vào ngày đông chí.

Ngoài “二十 四 節 気” (nijūshisekki), còn có những từ khác để mô tả các mùa ở Nhật Bản, và chúng tôi sẽ giới thiệu một số từ trong số đó ở đây.

13. 初春 (shoshun)

Từ “初春” (shoshun) là một thuật ngữ theo mùa có nghĩa là “đầu mùa xuân” vào khoảng tháng Giêng và tháng Ba.

Thí d

ふ き の と う は 初春 の 味 覚 で す。

Fukinotō wa shoshun no mikaku desu.

Fukinoto là hương vị của đầu xuân.

14. 晩 夏 (banka)

Từ “晩 夏” (banka) là một thuật ngữ theo mùa có nghĩa là “cuối mùa hè” vào khoảng tháng 8 và tháng 9.

Thí d

晩 夏 の 候 、 夏 の 暑 さ も だ い ぶ 和 ら ぎ ま し た が、い か が お 過 し で し ょ う か?

Banka no kō, natsu no atsusa mo daibu yawaragimashita ga, ikaga osugoshideshou ka.

Cái nóng của mùa hè đã dịu đi đáng kể. Gần đây bạn thế nào?

* Đó là một lời chào theo mùa được sử dụng ở đầu một bức thư.

15. 中秋 (chūshū)

Từ “中秋” (chūshū) là một thuật ngữ theo mùa có nghĩa là “giữa mùa thu” vào khoảng tháng 9 và tháng 10. Mặt trăng được nhìn thấy vào ngày 15 tháng 8 âm lịch được gọi là “中秋 の 名 月” (chūshū-no-meigetsu), và hiện được nhìn thấy vào khoảng giữa tháng 9.

Thí d

中秋 の 名 月 が き れ い で す ね。

Chūshū-no-meigetsu ga kirei desu ne.

Trăng thu hoạch thật đẹp.

16. 初冬 (shotō)

Từ “初冬” (shotō) là một thuật ngữ theo mùa có nghĩa là “đầu mùa đông” vào khoảng tháng 11 và tháng 12.

Thí d

今日 は 、 初冬 を 思 わ せ る 寒 さ で す ね。

Kyō wa, shoto wo omowaseru samusa desu ne.

Hôm nay, đó là một cái lạnh gợi nhớ của mùa đông sớm.

Có nhiều cách diễn đạt khác nhau như “立春” (risshun), “春分” (shunbun), và “初春” (shoshun) ngay cả trong cùng một mùa xuân. Nhiệt độ và thời tiết thay đổi từng chút một, vì vậy bạn không thể nói “kể từ hôm nay là mùa xuân”. Hãy thưởng thức những cách diễn đạt mơ hồ và tinh tế của tiếng Nhật được tạo ra bởi sự thay đổi này. Có những từ khác để mô tả các mùa, chẳng hạn như “大寒” (taikan) và “大雪” (taisetsu), nhưng bạn có biết chúng nghĩa là gì không?

Nếu bạn quan tâm đến ngôn ngữ Nhật Bản, tại sao bạn không đăng ký thành viên min phí của Trường Nhật ngữ Human Academy Plus. Bn có th tri nghim min phí các bài hc tiếng Nht thc tế ca các giáo viên giàu kinh nghim.

Trang web này được dịch bằng máy dịch. Do đó, nội dung không phải lúc nào cũng chính xác. Xin lưu ý rằng nội dung sau khi dịch có thể không giống với trang gốc tiếng Nhật.

HÃY CHƠI
KARUTA!

Bạn có biết ý nghĩa của điều này…

KHÁM PHÁ THÊM

QUAN TÂM ĐẾN NHẬT BẢN?

TẠI SAO BẠN KHÔNG HỌC TIẾNG NHẬT VỚI CHÚNG TÔI?

BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT VỚI HỌC VIỆN NHÂN LỰC

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG LỚN NHẤT Ở NHẬT BẢN

CÁC BÀI HỌC TINH CHỈNH ĐƯỢC PHỔ BIẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Cung cấp chương trình giảng dạy tốt nhất cho bạn
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật
 • Nhiều cơ hội để thực hành tiếng Nhật

HÃY HƯỚNG TỚI MỘT TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT CAO HƠN

TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ HUMAN ACADEMY!

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ NỔI TIẾNG NHẤT!

TẠO RA NHIỀU HỌC SINH ĐƯỢC CHỨNG NHẬN JLPT N1!

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể học cùng với các bạn trên khắp thế giới
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu học tiếng Nhật của mình!
 • Môi trường học tập hoàn hảo để học tiếng Nhật!
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật

QUAN TÂM ĐẾN NHẬT BẢN?

TẠI SAO BẠN KHÔNG HỌC TIẾNG NHẬT VỚI CHÚNG TÔI?

BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT VỚI HỌC VIỆN NHÂN LỰC

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG LỚN NHẤT Ở NHẬT BẢN

CÁC BÀI HỌC TINH CHỈNH ĐƯỢC PHỔ BIẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Cung cấp chương trình giảng dạy tốt nhất cho bạn
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật
 • Nhiều cơ hội để thực hành tiếng Nhật

HÃY HƯỚNG TỚI MỘT TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT CAO HƠN

TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ HUMAN ACADEMY!

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ NỔI TIẾNG NHẤT!

TẠO RA NHIỀU HỌC SINH ĐƯỢC CHỨNG NHẬN JLPT N1!

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể học cùng với các bạn trên khắp thế giới
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu học tiếng Nhật của mình!
 • Môi trường học tập hoàn hảo để học tiếng Nhật!
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật