1. HÀNG ĐẦU
 2. THỂ LOẠI:MÓN ĂN
 3. itadakimasu / gochisōsama / oishī… Các từ và cách diễn đạt khi ăn bằng tiếng Nhật

meal

itadakimasu / gochisōsama / oishī… Các từ và cách diễn đạt khi ăn bằng tiếng Nhật

9/7/2021

 • Facebook
 • Twitter
 • reddit
 • Copy link
  Copied

Ở Nhật Bản, có một phong tục sử dụng các cụm từ chào hỏi trong bữa ăn. Có rất nhiều từ và ngữ về bữa ăn. Hãy cùng xem một số câu ví dụ và thực hành cách sử dụng chúng và trong những tình huống nào.

1. い た だ き ま す (itadakimasu)

“い た だ き ま す” (itadakimasu) là lời chào trước bữa ăn. Một số người nói “い た だ き ま す” (itadakimasu) với cả hai lòng bàn tay vào nhau. Bằng cách nói “い た だ き ま す” (itadakimasu) ngay trước khi ăn, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vì đã có thể ăn và đối với người đã chuẩn bị bữa ăn.

Thí d

お い し そ う! い た だ き ま す。

Oishi-sō! Itadakimasu.

Nó trông rất ngon! Cảm ơn bạn.

Thí d

い い 匂 い! い た だ き ま す。

Ī nioi! Itadakimasu.

Nó có mùi thơm! Hãy ăn nào.

2. ご ち そ う さ ま (gochisōsama)

Cụm từ “ご ち そ う さ ま” (gochisōsama) là một lời chào khi bạn ăn xong một bữa ăn. Khi bạn nói “ご ち そ う さ ま” (gochisōsama), bạn thể hiện sự đánh giá cao của mình đối với bữa ăn.

Thí d

ご ち そ う さ ま で し た。

Gochisōsama deshita.

Cảm ơn vi bưa ăn.

Thí d

ご ち そ う さ ま! お い し か っ た で す。

Gochisōsama! Oishikatta desu.

Cảm ơn vi bưa ăn. Nó rất tốt.

3. ご ち そ う さ ん (gochisōsan)

Cụm từ “ご ち そ う さ ん” (gochisōsan) bình thường hơn “ご ち そ う さ ま” (gochisōsama). Nó được sử dụng bởi những người đàn ông lớn tuổi để xưng hô với các thành viên trong gia đình và người thấp kém hơn. Phụ nữ hiếm khi sử dụng nó.

Thí d

ご ち そ う さ ん 、 う ま か っ た よ。

Gochisōsan, umakatta yo.

Cám ơn vì bữa ăn. Nó thật tuyệt vời.

Thí d

ご ち そ う さ ん 、 腹 い っ ぱ い だ。

Gochisōsan, haraippai da.

Cảm ơn vì món ăn. Tôi no rồi.

Thí d

ご ち そ う さ ん 、 ま た 来 る ね。

Gochisōsan, mata kuru ne.

Tôi rất thích các món ăn. Tôi sẽ đến lần nữa.

4. お い し い (oishī)

Từ “お い し い” (oishī) là một cách nói rằng thức ăn hoặc đồ uống có vị ngon hoặc bạn thích. Nó được sử dụng bởi trẻ em, người già, nam giới và phụ nữ. Trong chữ Hán, từ này được viết là “美味 し い” (oishī).

Thí d

と て も お い し い で す。

Totemo oishī desu.

Rất ngon.

Thí d

す ご く お い し い で す。

Sugoku oishī desu.

Nó thực sự rất ngon.

Thí d

お い し い! こ れ 大好 き で す。

Oishī! Kore daisuki desu.

Kinh ngạc! Tôi thích điều này.

5. う ま い (umai)

Từ “う ま い” (umai) là một cách diễn đạt bình thường của “お い し い” (oishī). Đây không phải là một cách nói tao nhã để nói “う ま い” (umai), vì vậy tốt hơn nên sử dụng nó trong mối quan hệ thân thiết, chẳng hạn như giữa bạn bè, để truyền đạt rằng món gì đó rất ngon.

Thí d

こ れ は う ま い!

Kore wa umai!

Điều này có vị tuyệt vời!

Thí d

本 当 に う ま い!

Hontōni umai!

Quá tốt!

Thí d

と て も う ま い 料理 だ。

Totemo umai ryōri da.

Đó là một món ăn rất ngon.

6. ほ っ ぺ た が 落 ち そ う (hoppeta ga ochi-sō)

Cụm từ “ほ っ ぺ た が 落 ち そ う” (hoppeta ga ochi-sō) là một cách diễn đạt của người Nhật nhấn mạnh sự thật rằng một thứ gì đó ngon đến nỗi má bạn muốn rụng rời. Từ “ほ っ ぺ た” (hoppeta) dùng để chỉ má. Nó được cho là xuất phát từ ý tưởng nhét nhiều thức ăn vào miệng đến nỗi má gần như rơi ra vì nó có vị ngon tuyệt vời.

Thí d

お い し く て 、 ほ っ ぺ た が 落 ち そ う で す。

Oishikute, hoppeta ga ochi-sō desu.

Bữa ăn này là ngón tay liếm tốt!

Thí d

ほ っ ぺ た が 落 ち そ う な 味 で す。

Hoppeta ga ochi-sōna aji desu.

Tôi yêu món ăn này!

Thí d

こ の ケ ー キ お い し い! ほ っ ぺ た が 落 ち そ う!

Kono kēki oishī! Hoppeta ga ochi-sō!

Chiếc bánh này hoàn toàn đáng chết!

7. お 腹 い っ ぱ い (onaka-ippai)

Cụm từ “お 腹 い っ ぱ い” (onaka-ippai) được sử dụng để mô tả trạng thái hài lòng với một bữa ăn hoặc đồ uống. Nó chứa đựng cảm giác biết ơn và ý nghĩa "Tôi không thể ăn thêm nữa."

Thí d

ご ち そ う さ ま で し た 、 お 腹 い っ ぱ い で す。

Gochisōsama deshita, onaka-ippai desu.

Cám ơn vì bữa ăn. Tôi no rồi.

Thí d

お 腹 い っ ぱ い で す。 も う 食 べ ら れ ま せ ん。

Onaka-ippai desu. Mō taberaremasen.

Tôi bị nhồi nhét. Tôi không thể ăn được nữa.

Thí d

お 腹 い っ ぱ い 食 べ て く だ さ い。

Onaka ippai tabete kudasai.

Hãy ăn bao nhiêu tùy thích.

8. お な か が 空 い た (onaka ga suita)

Để thể hiện rằng bạn thèm ăn, bạn có thể nói “お な か が 空 い た” (onaka ga suita). Có những biểu hiện khác cho thấy bạn đang đói, chẳng hạn như “お な か が 減 る” (onaka ga heru) và “腹 ぺ こ” (harapeko).

Thí d

お な か が 空 い て 、 倒 れ そ う で す。

Onaka ga suite, taoresō desu.

Tôi đói và tôi sắp ngất.

Thí d

お な か が 減 り ま し た。 食 事 に し ま し ょ う。

Onaka ga herimashita. Shokuji ni shimashou.

Tôi đói. Dùng bữa đi.

Thí d

腹 ペ コ な の で 、 何 か 食 べ も の を く だ さ い。

Harapeko nanode, nanika tabemono wo kudasai.

Tôi đang đói, vì vậy xin vui lòng cho tôi một cái gì đó để ăn.

[日本のことが気になる?一緒に日本語を学びませんか?]

9. お か わ り (okawari)

Từ “お か わ り” (okawari) dùng để chỉ việc nhận cùng một thức uống hoặc thức ăn, hoặc thức ăn được đưa cho bạn. Khi ăn, bạn có thể ăn thêm một bát cơm trắng, một tách cà phê hoặc trà khác.

Thí d

お か わ り を く だ さ い。

Okawari wo kudasai.

Vui lòng cho tôi một lần nạp tiền.

Thí d

ご は ん は 、 お か わ り で き ま す か?

Gohan wa, okawari dekimasu ka?

Tôi có thể lấy thêm cơm không?

Thí d

コ ー ヒ ー の お か わ り を お 願 い し ま す。

Kōhī no okawari wo onegaishimasu.

Tôi muốn một tách cà phê khác.

10. ~ ご は ん (~ gohan)

Từ “~ ご は ん” (~ gohan) được dùng để chỉ một bữa ăn. Tùy thuộc vào thời gian trong ngày, bữa sáng được gọi là “朝 ご は ん” (asa gohan), bữa trưa được gọi là “昼 ご は ん” (hiru gohan) và bữa tối được gọi là “夕 ご は ん” (yū gohan) hoặc “晩 ご は ん” (ban gohan ). Lưu ý rằng “ご は ん” (gohan) có thể được dùng để chỉ một bữa ăn hoặc cơm trắng.

Thí d

朝 ご は ん は 、 み そ 汁 を 飲 み ま す。

Asa gohan wa, misoshiru wo nomimasu.

Vào bữa sáng, tôi uống súp miso.

Thí d

12 時 で す 、 昼 ご は ん を 食 べ ま し ょ う。

12-ji desu, hiru gohan wo tabemashou.

12 giờ rồi, ăn trưa thôi.

Thí d

夕 ご は ん は 、 何 を 食 べ ま す か?

Yū gohan wa, nani wo tabemasu ka?

Bạn ăn gì cho bữa tối?

11. ~ 食 (~ shoku)

Từ “~ 食” (~ shoku) được sử dụng cùng nghĩa với “~ ご は ん” (gohan). Bữa sáng gọi là “朝 食” (chōshoku), bữa trưa gọi là “昼 食” (chūshoku), bữa tối gọi là “夕 食” (yūshoku), đồ ăn nhẹ gọi là “間 食” (kanshoku), và bữa ăn nhẹ sau bữa tối gọi là “夜 食”(Yashoku).

Thí d

朝 食 は 、 8 時 か ら で す。

Chōshoku wa, 8-ji kara desu.

Bữa sáng là từ 8 giờ.

Thí d

昼 食 の メ ニ ュ ー は 、 焼 肉 で す。

Chūshoku no menyū wa, yakiniku desu.

Thực đơn bữa trưa là thịt nướng.

Thí d

夕 食 は 、 魚 が 食 べ た い。

Yūshoku wa, sakana ga tabetai.

Tôi muốn ăn cá cho bữa tối.

Thí d

間 食 は 、 や め て く だ さ い。

Kanshoku wa, yamete kudasai.

Hãy ngừng ăn vặt.

Thí d

今日 の 夜 食 は 、 お に ぎ り が 食 べ た い。

Kyō no yashoku wa, onigiri ga tabetai.

Hôm nay tôi muốn ăn cơm nắm để ăn khuya.

12. お や つ (oyatsu)

Từ “お や つ” (oyatsu) dùng để chỉ bữa ăn nhẹ buổi chiều. Trong thời gian “お や つ” (oyatsu), mọi người chủ yếu ăn đồ ngọt. Từ “お や つ” (oyatsu) cũng có nghĩa là đồ ngọt. Ở Nhật Bản, có một phong tục ăn “お や つ” (oyatsu) vào lúc 3 giờ chiều.

Thí d

お や つ が た べ た い。

Oyatsu ga tabetai.

Tôi muốn ăn một bữa ăn nhẹ.

Thí d

お や つ の 時間 は 、 午後 3 時 で す。

Oyatsu no jikan wa, gogo 3-ji desu.

Giờ ăn nhẹ là 3:00 chiều.

Thí d

今日 の お や つ は 、 ポ テ ト チ ッ プ ス で す。

Kyō no oyatsu wa, potetochippusu desu.

Bữa ăn nhẹ hôm nay là khoai tây chiên.

13. モ ー ニ ン グ (mōningu)

Từ “モ ー ニ ン グ” (mōningu) dùng để chỉ dịch vụ ăn sáng trong nhà hàng. Từ này có nguồn gốc từ từ tiếng Anh "morning." Trong hầu hết các trường hợp, bữa sáng ở nhà không được gọi là “モ ー ニ ン グ” (mōningu). Bữa sáng ở Nhật Bản thường là một bữa ăn đơn giản.

Thí d

モ ー ニ ン グ を 食 べ ま し ょ う。

Mōningu wo tabemashou.

Ăn sáng đi.

Thí d

モ ー ニ ン グ は 、 パ ン と コ ー ヒ ー と 目 玉 焼 き で す

Mōningu wa, pan to kōhī to medamayaki desu.

Bữa sáng là bánh mì, cà phê và một quả trứng rán.

14. ラ ン チ (ranchi)

Từ “ラ ン チ” (ranchi) dùng để chỉ bữa trưa. Từ này có nguồn gốc từ từ tiếng Anh "bữa trưa."

Thí d

今 は 、 ラ ン チ の 時間 で す。

Ima wa, ranchi no jikan desu.

Bây giờ là giờ ăn trưa.

Thí d

ラ ン チ は 、 パ ス タ を 食 べ ま す。

Ranchi wa, pasuta wo tabemasu.

Đối với bữa trưa, tôi ăn mì ống.

Thí d

一 緒 に ラ ン チ し ま せ ん か?

Issho ni ranchi shimasen ka?

Bạn có muốn ăn trưa với tôi không?

15. デ ィ ナ ー (dinā)

Từ “デ ィ ナ ー” (dinā) dùng để chỉ bữa tối. Bữa tối ở Nhật Bản thường là bữa ăn thịnh soạn nhất trong ngày.

Thí d

私 と デ ィ ナ ー し ま せ ん か。

Watashi đến dinā shimasen ka.

Bạn có muốn ăn tối với tôi không?

Thí d

今日 の デ ィ ナ ー は 、 フ ラ ン ス 料理 で す。

Kyō no dinā wa, furansu ryōri desu.

Bữa tối hôm nay là món ăn Pháp.

Thí d

デ ィ ナ ー は 、 予 約 し ま し た か?

Dinā ha, yoyaku shimashita ka?

Bạn đã đặt chỗ cho bữa tối?

16. デ ザ ー ト (dezāto)

“デ ザ ー ト” (dezāto) là trái cây và đồ ngọt được dùng sau bữa ăn.

Thí d

デ ザ ー ト は い か が で す か?

Dezāto wa ikagadesu ka.

Làm thế nào về một số món tráng miệng?

Thí d

食 後 の デ ザ ー ト は 、 プ リ ン で す。

Shokugo no dezāto wa, purin desu.

Món tráng miệng sau bữa ăn là bánh pudding.

Thí d

デ ザ ー ト は 、 何 が い い で す か?

Dezāto wa, nani ga īdesu ka?

Bạn muốn gì cho món tráng miệng?

Có rất nhiều từ tiếng Nhật có thể được sử dụng để mô tả các bữa ăn. Hãy luyện tập cách sử dụng tiếng Nhật phù hợp khi xem xét tình huống và đối tác. Ngoài ra, bạn có thể biết tên các món ăn độc đáo của Nhật Bản. Ví dụ, bạn có biết “天 ぷ ら” (tenpura), “寿司” (sushi) và “た こ 焼 き” (takoyaki) là gì không?

Nếu bạn quan tâm đến ngôn ngữ Nhật Bản, tại sao bạn không đăng ký thành viên min phí của Trường Nhật ngữ Human Academy Plus. Bn có th tri nghim min phí các bài hc tiếng Nht thc tế ca các giáo viên giàu kinh nghim.

Trang web này được dịch bằng máy dịch. Do đó, nội dung không phải lúc nào cũng chính xác. Xin lưu ý rằng nội dung sau khi dịch có thể không giống với trang gốc tiếng Nhật.

HÃY CHƠI
KARUTA!

Bạn có biết ý nghĩa của điều này…

KHÁM PHÁ THÊM

QUAN TÂM ĐẾN NHẬT BẢN?

TẠI SAO BẠN KHÔNG HỌC TIẾNG NHẬT VỚI CHÚNG TÔI?

BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT VỚI HỌC VIỆN NHÂN LỰC

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG LỚN NHẤT Ở NHẬT BẢN

CÁC BÀI HỌC TINH CHỈNH ĐƯỢC PHỔ BIẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Cung cấp chương trình giảng dạy tốt nhất cho bạn
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật
 • Nhiều cơ hội để thực hành tiếng Nhật

HÃY HƯỚNG TỚI MỘT TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT CAO HƠN

TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ HUMAN ACADEMY!

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ NỔI TIẾNG NHẤT!

TẠO RA NHIỀU HỌC SINH ĐƯỢC CHỨNG NHẬN JLPT N1!

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể học cùng với các bạn trên khắp thế giới
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu học tiếng Nhật của mình!
 • Môi trường học tập hoàn hảo để học tiếng Nhật!
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật

QUAN TÂM ĐẾN NHẬT BẢN?

TẠI SAO BẠN KHÔNG HỌC TIẾNG NHẬT VỚI CHÚNG TÔI?

BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT VỚI HỌC VIỆN NHÂN LỰC

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG LỚN NHẤT Ở NHẬT BẢN

CÁC BÀI HỌC TINH CHỈNH ĐƯỢC PHỔ BIẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Cung cấp chương trình giảng dạy tốt nhất cho bạn
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật
 • Nhiều cơ hội để thực hành tiếng Nhật

HÃY HƯỚNG TỚI MỘT TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT CAO HƠN

TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ HUMAN ACADEMY!

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ NỔI TIẾNG NHẤT!

TẠO RA NHIỀU HỌC SINH ĐƯỢC CHỨNG NHẬN JLPT N1!

HỌC TRỰC TUYẾN

 • Có thể học cùng với các bạn trên khắp thế giới
 • Các khóa học đa dạng cho mọi nhu cầu
 • Có thể tham gia một buổi học thử miễn phí

TRƯỜNG TOKYO, OSAKA

 • Hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu học tiếng Nhật của mình!
 • Môi trường học tập hoàn hảo để học tiếng Nhật!
 • Kết bạn mới học tiếng Nhật